Menu Luk

Gældende lejepriser for 2024

Lejepriser

Lille plads op til 280 cm.kr. 10.440,00
Smal plads op til 310 cm.kr. 11.055,00
Alm. plads op til 340 cm.kr. 11.880,00
Bred plads op til 380 cm.kr. 13.680,00
Ekstra bred plads over 379 cm.kr. 16.590,00

Disse priser er incl. søsætning, optagning og landplads i vinterhalvåret. Lejeaftale kan kun indgåes for 1 år ad gangen, og i det omfang at det er andelshavere, der ønsker at udleje deres plads.


Leje for perioden 1 nov. til 31 mar. (Vinterplads)

Vinterplads på land op til 320 cm.kr.5.932,00
Vinterplads på land over 320 cm.kr. 6.876,00
Vinterplads er incl. optagning og søsætning

Leje for perioden 1 apr. til 31 okt. (Sommerplads)

Sommerplads på land per måned op til 320 cm.kr. 875,00
Sommerplads på land per måned over 320 cm.kr. 945,00